OFERTA

Nasza firma oferuje między innymi:

 • Profesjonalne szkolenia dotyczące zagadnień z dziedziny ochrony przeciwpożarowej (przepisy, wymagania, rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego, powiadamianie służb ratunkowych, ewakuacja, praktyczne użycie podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnic)
 • Doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej (oceny stanu ppoż. budynków, przygotowania prawne do inwestycji, przygotowanie budynku do odbioru przez upoważnione organy z zakresu ochrony ppoż.)
 • Przeprowadzanie okresowych ćwiczeń dla danych obiektów połączonych z całkowitą bądź częściową ewakuacją osób z budynku
 • Przegląd oraz konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe, gaśnice pianowe, agregaty proszkowe i śniegowe);
 • Wyposażanie obiektów z podręczny sprzęt gaśniczy
 • Remonty podręcznego sprzętu gaśniczego ( napełnianie oraz kompleksowe remonty poszczególnych typów gaśnic)
 • Oznakowanie budynku w oparciu o aktualne znaki ochrony ppoż. (wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, miejsca składowania i przechowywania podręcznego sprzętu gaśniczego, stałe urządzenia gaśnicze itp.)
 • Przegląd hydrantów wewnętrznych U25 i U52 z jednoczesnym badanie przepływu i wydajności w/w hydrantów
 • Przegląd hydrantów zewnętrznych z jednoczesnym badaniem wydajności wodnej
 • Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacyjnymi dla danego obiektu
 • Opracowanie Planów Ewakuacyjnych oraz scenariusza rozwoju pożaru dla danego obiektu

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju obiektu oraz ilości podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ze względu na specyfikację danych obiektów, chcąc uniknąć utrudnień i dezorganizacji w danym zakładzie, firmie jest możliwość wykonania danych usług po godzinach urzędowania danej instytucji (Firmy).

Nadmieniam, iż jako właściciel firmy posiadam uprawnienia do przeprowadzania kontroli podręcznego sprzętu gaśniczego (zaświadczenie o ukończeniu kursu konserwatora sprzętu ppoż. – 1999r.) oraz posiadam wykształcenie wyższe pożarnicze – tytuł inżyniera i magistra pożarnictwa uzyskany po ukończeniu Szkoły Głównej Pożarniczej w Warszawie w 2006 roku.

Zapraszam do kontaktu w celu przygotowania oferty specjalnie dla Państwa firmy.