hala magazynowa
Operaty przeciwpożarowe
Operaty przeciwpożarowe:
Gaśnica
Gaśnice
Przegląd oraz konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego:
hydrant
Hydranty
Usługi dotyczące hydrantów:
szkolenia
Szkolenia
Prowadzenie profesjonalnych szkoleń dotyczących zagadnień z dziedziny ochrony przeciwpożarowej:
Doradzanie
Doradztwo
Doradztwo w zakresie:
Pustostan
Oznakowanie budynków
Oznakowanie budynków w oparciu o aktualne znaki ochrony PPOŻ:
Plany ewakuacyjne
Plany ewakuacyjne
Oferta dotycząca planów ewakuacyjnych:

Jakich cen można się spodziewać?

Ludzie naradzający się
Ceny ustalamy indywidualnie
Po rozmowie telefonicznej będziemy mogli ocenić przypuszczalną cenę po ustaleniu wielkości obiektu oraz jak bardzo skomplikowane zlecenie to będzie. Ze względu na specyfikację danych obiektów, chcąc uniknąć utrudnień i dezorganizacji w danym zakładzie, Firmie jest możliwość wykonania danych usług po godzinach urzędowania danej instytucji (Firmy).
Nasze wykształcenie i wielkie doświadczenie
Jako właściciel Firmy posiadam uprawnienia do przeprowadzania kontroli podręcznego sprzętu gaśniczego (zaświadczenie o ukończeniu kursu konserwatora sprzętu ppoż. – 1999r.) oraz posiadam wykształcenie wyższe pożarnicze – tytuł inżyniera i magistra pożarnictwa uzyskany po ukończeniu Szkoły Głównej Pożarniczej w Warszawie w 2006 roku.

Zapraszam do kontaktu w celu przygotowania oferty specjalnie dla Państwa firmy!